Stichting Landgoed Ubbink-bos

Stichting Landgoed Ubbink-bos

Het Ubbinkbos in Gasteren.
Het Ubbink-bos ligt ten oosten van Gasteren, tussen de zuides en de weg naar Anloo, vlak buiten het dorp. Het is niet alleen een schitterend wandelgebied met verrassende bosbeelden en een rijke natuur, het levert ook diverse klimaatneutrale producten.

Recente aankopen
Het bos in Buinen en het Witterholt bij Assen.
In 2016 heeft de stichting een 9 ha groot bos bij Buinen aangeschaft.
In 2018 heeft de stichting het NSW-landgoed Witterholt nabij Assen verworven.

Inmiddels is in beide bossen de eerste aanzet gemaakt m.b.t. het inventariseren van het bos. Dat doen we door middel van steekproefperken waar de bomen op soort worden gebracht, de diameter op borsthoogte gemeten alsmede, van de dikste bomen op het proefperk, de hoogte.

Voor Buinen, een jong fijnsparbos op voormalige landbouwgrond, voorziet ons beheerplan in het inbrengen van loofboomsoorten.

De dunning in Buinen die gepland was in het voorjaar 2018, is uitgesteld om risico’s van volgschade van de droogte 2018 deels in de vorm van broed van de letterzetter, te beheersen.

De familie Ubbink beheert dit bos. Kort na de oorlog begonnen drie broers Ubbink een strookje hei te bebossen: de huidige douglassen die bijna dertig meter hoog zijn. Intussen heeft de Stichting de eigendom verworven van alle percelen bos en bepaalt de Stichting het beheer. Dat beheer wordt gekenmerkt door:

 • Het zoveel mogelijk benutten en ondersteunen van natuurlijke processen
 • Het openstellen van het bos voor wandelaars
 • De verkoop van hout – het product hout is een belangrijke financiële drager van het bos. Het bos levert brandhout en diverse sortimenten rondhout: van paaltjes en heipalen tot zaaghout.

 Inlichtingen bij de bestuursleden:

 • Harm Oterdoom , voorzitter
  0320-281369
  oterdoom54 @ zonnet.nl
 • Marten Ubbink
  secretaris-penningmeester
  055-5226168
 • Hermie Ubbink
  lid
  0592-853254